Επέκταση εργοστασίου ELBISCO

Νέες εγκαταστάσεις της εταιρείας Υδάτωρ ΑΕ